บทความ
 • ชื่อบทความ : หะดีษที่ 16 - ให้รีบละศีลอดทันทีเมื่อถึงเวลา
 • ภาษา : ไทย
 • ผู้เขียน : อาหมัด ฮูเซน อัลฟารีตีย์
 • ผู้แปล : ฮาเรส เจ๊ะโด
 • เผยแพร่โดย : www.islamhouse.com
 • คำอธิบาย :

  จากหนังสือ 40 หะดีษเดือนเราะมะฎอน หะดีษที่ 16 - ให้รีบละศีลอดทันทีเมื่อถึงเวลา พร้อมคำอธิบายโดยสรุป และบทเรียนที่ได้รับจากหะดีษ

   

  ที่มา : http://islamhouse.com/th/articles/320364/

 • หมวดหมู่ : เราะมะฎอน
 • วันที่เพิ่ม : 11 มิถุนายน 2558 (Admin iCENTER2)
 • ไฟล์แนบ :