บทความ
 • ชื่อบทความ : พูดอย่างไรได้ชัยชนะ
 • ภาษา : ไทย
 • ผู้เขียน : เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
 • ผู้แปล : เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
 • เผยแพร่โดย : อาดีล รอสะ
 • คำอธิบาย :

  “ชัยชนะ” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอำนาจ บารมี หรือความสามารถของเรา  แต่ขึ้นอยู่กับสัจธรรมที่เรายึดมั่น
  ว่าเราได้ทำหน้าที่ประกาศสัจธรรมนั้นหรือไม่  “ชัยชนะ” ณ อัลลอฮฺ ตะอาลา ก็คือ “สัจธรรม” 
  ดังที่พระองค์ตรัสไว้ว่า  - ياأيهَاالذين آمنوا الله وقولوا قولاً سديداً - โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย
  จงพูดคำพูดที่ถูกต้อง (จงกล่าว/เผยแผ่/ประกาศสัจธรรม) - يُصلح لكم أعمالكم  -
  แล้วการกระทำของพวกท่านนั้นจะเป็นการกระทำที่ดี (คือเมื่อพูดสิ่งที่ถูกต้อง
  อัลลอฮฺก็จะปรับปรุงการกระทำของเขาให้ดีขึ้น และจะอภัยโทษให้เขา)

 • หมวดหมู่ : ทั่วไป
 • วันที่เพิ่ม : 21 ธันวาคม 2559 (Admin)
 • ไฟล์แนบ :