• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
บทความ
ชื่อหนังสือ : พูดอย่างไรได้ชัยชนะ
ภาษา :
ไทย
ผู้เขียน :
เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
ผู้แปล :
เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
เผยแพร่โดย :
อาดีล รอสะ
คำอธิบาย :

“ชัยชนะ” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอำนาจ บารมี หรือความสามารถของเรา  แต่ขึ้นอยู่กับสัจธรรมที่เรายึดมั่น
ว่าเราได้ทำหน้าที่ประกาศสัจธรรมนั้นหรือไม่  “ชัยชนะ” ณ อัลลอฮฺ ตะอาลา ก็คือ “สัจธรรม” 
ดังที่พระองค์ตรัสไว้ว่า  - ياأيهَاالذين آمنوا الله وقولوا قولاً سديداً - โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย
จงพูดคำพูดที่ถูกต้อง (จงกล่าว/เผยแผ่/ประกาศสัจธรรม) - يُصلح لكم أعمالكم  -
แล้วการกระทำของพวกท่านนั้นจะเป็นการกระทำที่ดี (คือเมื่อพูดสิ่งที่ถูกต้อง
อัลลอฮฺก็จะปรับปรุงการกระทำของเขาให้ดีขึ้น และจะอภัยโทษให้เขา)

หมวดหมู่ :
ทั่วไป
วันที่เพิ่ม :
21 ธันวาคม 2559
ไฟล์แนบ :