• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
บทความ
ชื่อหนังสือ : การศรัทธาที่สมบูรณ์ คือการปรารถนาดีต่อผู้อื่น
ภาษา :
ไทย
ผู้เขียน :
อะมีน บิน อับดุลลอฮฺ อัช-ชะกอวีย์
ผู้แปล :
ณัจญวา บุญมาเลิศ
เผยแพร่โดย :
islamhouse.com
คำอธิบาย :

กล่าวคุณลักษณะนิสัยประการหนึ่งของผู้ศรัทธา ที่เป็นตัวบ่งชี้ถึงความสมบูรณ์ในศรัทธาของเขา คือการมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่น เช่นที่ปรารถนาดีต่อตัวเอง ด้วยการยกหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากหะดีษ ของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ ของเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

หมวดหมู่ :
ทั่วไป
วันที่เพิ่ม :
4 สิงหาคม 2557
ไฟล์แนบ :