• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
หนังสือ
ชื่อหนังสือ : นะศีหะฮฺ หัวใจเเห่งอุมมะฮฺวาฮิดะฮฺ
ภาษา :
ไทย
ผู้เขียน :
ผศ.ดร. อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา
ผู้แปล :
อุษมาน อิดรีส, ซอฟี การอ มูลนิธิวิทยาทาน ปัตตานี
สำนักพิมพ์ :
เผยแพร่โดย :
สำนักเลขานุการ มหาวิทยาลัยฟาฎอนี
คำอธิบาย :

เนื่องจากพี่น้องมุสลิมบ้านเราบางกลุ่มยังเข้าใจคลุมเครือเกี่ยวกับความหมายของ "อุมมะฮฺ วาฮิดะฮฺ" อันเป็นวิถีชีวิตของอะฮฺลุสสุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ เป็นเหตุให้เกิดข้อพิพาท การกล่าวหาเเละโจมตีฝ่ายที่มีความเห็นต่าง จนเกิดความขัดแย้งที่รุนเเรงเเละแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงประสงค์จะมอบคำนะศีหะฮฺแด่สังคมมุสลิมผ่านหนังสือเกี่ยวกับการนะศีหะฮฺ องค์ประกอบ เงื่อนไข เเละมารยาทเล่มนี้ เพื่อใช้เป็นคู่มือในชีวิตการต่อสู้ของอะฮฺลุสสุนฮฺ วัลญะมาอะฮฺ เเละบรรเทาความขัดเเย้งเเละข้อพิพาทในระหว่างพี่น้องมุสลิม อันนำไปสู่ความเป็นเอกภาพด้านความคิดเเละฟื้นฟูปัญญาให้บรรเจิดเเละปกป้องเอกภาพของ "อุมมะฮฺวาฮิดะฮฺ" ผ่านกระบวนการตักเตือนอย่างระบบ

หมวดหมู่ :
ทั่วไป
วันที่เพิ่ม :
24 กรกฎาคม 2557
ไฟล์แนบ :