หนังสือ
 • ชื่อหนังสือ : นะศีหะฮฺ หัวใจเเห่งอุมมะฮฺวาฮิดะฮฺ
 • ภาษา : ไทย
 • ผู้เขียน : ผศ.ดร. อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา
 • ผู้แปล : อุษมาน อิดรีส, ซอฟี การอ มูลนิธิวิทยาทาน ปัตตานี
 • สำนักพิมพ์ : -
 • เผยแพร่โดย : สำนักเลขานุการ มหาวิทยาลัยฟาฎอนี
 • คำอธิบาย :

  เนื่องจากพี่น้องมุสลิมบ้านเราบางกลุ่มยังเข้าใจคลุมเครือเกี่ยวกับความหมายของ "อุมมะฮฺ วาฮิดะฮฺ" อันเป็นวิถีชีวิตของอะฮฺลุสสุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ เป็นเหตุให้เกิดข้อพิพาท การกล่าวหาเเละโจมตีฝ่ายที่มีความเห็นต่าง จนเกิดความขัดแย้งที่รุนเเรงเเละแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงประสงค์จะมอบคำนะศีหะฮฺแด่สังคมมุสลิมผ่านหนังสือเกี่ยวกับการนะศีหะฮฺ องค์ประกอบ เงื่อนไข เเละมารยาทเล่มนี้ เพื่อใช้เป็นคู่มือในชีวิตการต่อสู้ของอะฮฺลุสสุนฮฺ วัลญะมาอะฮฺ เเละบรรเทาความขัดเเย้งเเละข้อพิพาทในระหว่างพี่น้องมุสลิม อันนำไปสู่ความเป็นเอกภาพด้านความคิดเเละฟื้นฟูปัญญาให้บรรเจิดเเละปกป้องเอกภาพของ "อุมมะฮฺวาฮิดะฮฺ" ผ่านกระบวนการตักเตือนอย่างระบบ

 • หมวดหมู่ : ทั่วไป
 • วันที่เพิ่ม : 24 กรกฎาคม 2557 (Admin)
 • ไฟล์แนบ :