หนังสือ
 • ชื่อหนังสือ : อีดอัฎฮาตามวันอะเราะฟะฮฺ ชะรีอะฮฺของอัลลอฮฺสู่ความเป็นเอกภาพของประชาชาติ
 • ภาษา : ไทย
 • ผู้เขียน : ผศ.ดร. อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา
 • ผู้แปล : อุุษมาน อิดรีส เเละซุฟอัม อุษมาน
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันอัสสลาม มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
 • เผยแพร่โดย : islamhouse.com
 • คำอธิบาย :

  อธิบายถึงบทบัญญัติการกำหนดวันอีดุลอัฎหาตามวันที่บรรดาหุจญาจญ์ทำการวุกูฟหรือพำนักที่อะเราะฟะฮฺ ซึ่งเป็นการกำหนดที่นำไปสู่ความเป็นเอกภาพของประชาชาติอิสลามทั่วโลก ในการอธิบาย ผู้เขียนได้ใช้การอ้างอิงหลักฐานจากซุนนะฮฺ และความเห็นของอุละมาอ์ไว้อย่างครบถ้วน ข้อสรุปที่ได้จึงมีความน่าเชื่อถือว่าถูกต้องอย่างสูง อินชาอัลลอฮฺ

 • หมวดหมู่ : ทั่วไป
 • วันที่เพิ่ม : 26 กันยายน 2557 (Admin)
 • ไฟล์แนบ :