หนังสือ
 • ชื่อหนังสือ : คลังวิชาการสุขภาวะมุสลิม
 • ภาษา : ไทย
 • ผู้เขียน : อรุณ บุญชม (บรรณาธิการ)
 • ผู้แปล : -
 • สำนักพิมพ์ : -
 • เผยแพร่โดย : แผนงานสรางเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย ศูนย์ศึกษานโยบายเพื่อการพัฒนา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คำอธิบาย :

  การรวบรวมข้อมูลวิชาการอิสลามด้านสุขภาวะ เพื่อสร้างเสริมความเข้าใจ และเป็นแนวทางสำหรับนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ของสังคมมุสลิม ในหัวข้อของสิ่งแวดล้อม อาหาร ความสะอาด การรักษาพยาบาล ความยากจน และ การพักผ่อน

 • หมวดหมู่ : ทั่วไป
 • วันที่เพิ่ม : 12 มิถุนายน 2558 (Admin)
 • ไฟล์แนบ :