• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
หนังสือ
ชื่อหนังสือ : คลังวิชาการสุขภาวะมุสลิม
ภาษา :
ไทย
ผู้เขียน :
อรุณ บุญชม (บรรณาธิการ)
ผู้แปล :
สำนักพิมพ์ :
เผยแพร่โดย :
แผนงานสรางเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย ศูนย์ศึกษานโยบายเพื่อการพัฒนา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คำอธิบาย :

การรวบรวมข้อมูลวิชาการอิสลามด้านสุขภาวะ เพื่อสร้างเสริมความเข้าใจ และเป็นแนวทางสำหรับนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ของสังคมมุสลิม ในหัวข้อของสิ่งแวดล้อม อาหาร ความสะอาด การรักษาพยาบาล ความยากจน และ การพักผ่อน

หมวดหมู่ :
ทั่วไป
วันที่เพิ่ม :
12 มิถุนายน 2558
ไฟล์แนบ :