หนังสือ
 • ชื่อหนังสือ : คู่มือค่ายอบรมเยาวชนมุสลิม
 • ภาษา : ไทย
 • ผู้เขียน : วิรชาติ มัสอูดี เเละ ดรุณี กลิ่นมาลัย (บรรณาธิการ)
 • ผู้แปล : -
 • สำนักพิมพ์ : -
 • เผยแพร่โดย : แผนงานสรางเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย ศูนย์ศึกษานโยบายเพื่อการพัฒนา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คำอธิบาย :

  เป็นการรวบรวมคำสอนและหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามที่เกี่ยวกับสุขภาวะมาเผยแพร่ให้แก่เยาวชนมุสลิมไทยมีความรู้ความเข้าใจในศาสนาเพื่อให้ดำรงชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมๆกับสามารถพัฒนาตนเองให้สามารถยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า

 • หมวดหมู่ : ทั่วไป
 • วันที่เพิ่ม : 12 มิถุนายน 2558 (Admin)
 • ไฟล์แนบ :