• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
หนังสือ
ชื่อหนังสือ : คู่มือค่ายอบรมเยาวชนมุสลิม
ภาษา :
ไทย
ผู้เขียน :
วิรชาติ มัสอูดี เเละ ดรุณี กลิ่นมาลัย (บรรณาธิการ)
ผู้แปล :
สำนักพิมพ์ :
เผยแพร่โดย :
แผนงานสรางเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย ศูนย์ศึกษานโยบายเพื่อการพัฒนา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คำอธิบาย :

เป็นการรวบรวมคำสอนและหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามที่เกี่ยวกับสุขภาวะมาเผยแพร่ให้แก่เยาวชนมุสลิมไทยมีความรู้ความเข้าใจในศาสนาเพื่อให้ดำรงชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมๆกับสามารถพัฒนาตนเองให้สามารถยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า

หมวดหมู่ :
ทั่วไป
วันที่เพิ่ม :
12 มิถุนายน 2558
ไฟล์แนบ :