• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
หนังสือ
ชื่อหนังสือ : รวมคุตบะฮ์เพื่อสุขภาวะ เล่ม 2
ภาษา :
ไทย
ผู้เขียน :
ผู้แปล :
สำนักพิมพ์ :
เผยแพร่โดย :
แผนงานสรางเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย ศูนย์ศึกษานโยบายเพื่อการพัฒนา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คำอธิบาย :

รวบรวมคุตบะฮ์ที่จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้นำทางศาสนาในการให้ความรู้แก่พี่น้องมุสลิมในทุกๆ พื้นที่ของประเทศ แม้ว่าจะไม่คลอบคลุมอีกหลายประเด็นที่มีความสำคัญต่อสุขภาวะ แต่ก็คลอบคลุมประเด็นที่สำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องมุสลิมทุกคน ซึ่งเมื่อปฏิบัติตามจะส่งผลต่อสุขภาวะของทุกคน

หมวดหมู่ :
ทั่วไป
วันที่เพิ่ม :
12 มิถุนายน 2558
ไฟล์แนบ :