หนังสือ
 • ชื่อหนังสือ : รวมคุตบะฮ์เพื่อสุขภาวะ เล่ม 2
 • ภาษา : ไทย
 • ผู้เขียน : -
 • ผู้แปล : -
 • สำนักพิมพ์ : -
 • เผยแพร่โดย : แผนงานสรางเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย ศูนย์ศึกษานโยบายเพื่อการพัฒนา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คำอธิบาย :

  รวบรวมคุตบะฮ์ที่จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้นำทางศาสนาในการให้ความรู้แก่พี่น้องมุสลิมในทุกๆ พื้นที่ของประเทศ แม้ว่าจะไม่คลอบคลุมอีกหลายประเด็นที่มีความสำคัญต่อสุขภาวะ แต่ก็คลอบคลุมประเด็นที่สำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องมุสลิมทุกคน ซึ่งเมื่อปฏิบัติตามจะส่งผลต่อสุขภาวะของทุกคน

 • หมวดหมู่ : ทั่วไป
 • วันที่เพิ่ม : 12 มิถุนายน 2558 (Admin)
 • ไฟล์แนบ :