• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
หนังสือ
ชื่อหนังสือ : อิสลามกับวิกฤติสิ่งแวดล้อม (ISLAM AND THE ENVIRONMENTAL CRISIS)
ภาษา :
ไทย
ผู้เขียน :
Akhtaruddin Ahmad, Majid H.A. Hashim และ Ghazi Al Hachim
ผู้แปล :
บรรจง บินกาซัน
สำนักพิมพ์ :
เผยแพร่โดย :
แผนงานสรางเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย ศูนย์ศึกษานโยบายเพื่อการพัฒนา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คำอธิบาย :
หมวดหมู่ :
ทั่วไป
วันที่เพิ่ม :
12 มิถุนายน 2558
ไฟล์แนบ :