หนังสือ
  • ชื่อหนังสือ : อิสลามกับวิกฤติสิ่งแวดล้อม (ISLAM AND THE ENVIRONMENTAL CRISIS)
  • ภาษา : ไทย
  • ผู้เขียน : Akhtaruddin Ahmad, Majid H.A. Hashim และ Ghazi Al Hachim
  • ผู้แปล : บรรจง บินกาซัน
  • สำนักพิมพ์ : -
  • เผยแพร่โดย : แผนงานสรางเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย ศูนย์ศึกษานโยบายเพื่อการพัฒนา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คำอธิบาย : -
  • หมวดหมู่ : ทั่วไป
  • วันที่เพิ่ม : 12 มิถุนายน 2558 (Admin)
  • ไฟล์แนบ :