ติดต่อเรา
ศูนย์บริหารจัดการข้อมูลอิสลามศึกษา
วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ (สายตรง) 073-348726 โทรศัพท์ (สายภายใน) 073-313928-50 ต่อ 2210, 2216
โทรสาร 073-331305 Email: icenter.psu@gmail.com

Islamic Studies Data Management Center
College of Islamic Studies, Prince of Songkla University, Pattani Campus
181 Charoenpradit Rd., Rusamilae Mueang, Pattani, THAILAND 94000
Tel: +66-73-348-726, +66-73-313-928 to 50 ext. 2210, 2216 Fax: +66-73-331-305
Email: icenter.psu@gmail.com
แบบฟอร์มการติดต่อ
หัวข้อ :
รายละเอียด :
ชื่อ - นามสกุล :
อีเมล :
รหัสรูปภาพ :
แผนที่