กระดานสนทนา

ทำไมถึงมีภรรยาได้ 4 คน

โพสต์เมื่อ: 2014-02-25 16:25:52
ไม่ทราบว่า ทำไมผู้ชายอิสลามสามารถมีภรรยาได้ 4 คน
นายสุธี
dorothy_et@hotmail.com
180.183.172.XXX

ความคิดเห็นที่ 1

ตอบเมื่อ: 2014-02-25 17:09:54
อยากรู้เช่นกันครับ
dekklupjai
email@email.com
180.183.172.XXX

ความคิดเห็นที่ 2

ตอบเมื่อ: 2014-08-26 10:01:34
แปลโดย ชารีฟ วงค์เสงี่ยม
คัมภีร์อัลกรุอานเป็นคัมภีร์เล่มเดียวเท่านั้นในบรรดาคัมภีร์ของศาสนาทั้งหลายในโลกนี้ ที่มีข้อความที่ว่า
“ จงแต่งงานกับสตรีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้น”

ในโลกนี้มีเพียงแค่คัมภีร์อัลกรุอานเพียงเล่มเดียวเท่านั้นในบรรดาคัมภีร์ของศาสนาทั้งหลายที่มี ถ้อยคำที่ว่า “ จงแต่งงานกับสตรีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้น” ไม่มีคัมภีร์ของศาสนาไหนอีกแล้วที่บอกเพศชายให้แต่งงานกับสตรีเพียงแค่คนเดียว ไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์ พระเวท รามายาน่ะ มาหาพราตะ พระควะคีตา คัมภีร์ตัลมูด ไบเบิ้ล ในบรรดาคัมภีร์เหล่านี้นอกเหนือไปจากคัมภีร์อัลกรุอานแล้วจะไม่มีคัมภีร์เล่มไหนเลยที่จำกัดการไม่ให้มีภรรยาหลายคน ตามคัมภีร์ทั้งหลายนั้นนอกเหนือไปจากอัลกรุอานแล้วเราจะเห็นว่าเพศชายได้รับอนุญาติให้แต่งงานกับสตรีมากกี่คนก็ได้ตามความต้องการ พระในศาสนาฮินดู และโบสถ์ของคริสจักรพึ่งจะมาจำกัดการมีภรรยาได้เพียงแค่หนึ่งคนในภายหลังนี้เอง
ตามคัมภีร์ของศาสนาฮินดูแล้วจะเห็นว่าบุคคลสำคัญๆหลายคนเคยมีภรรยาหลายคน พระราชาดาชรัตผู้เป็นพ่อของพระราม มีภรรยามากกว่า 1 คน พระกฤษณะมีภรรยาหลายคน
ในช่วงแรกๆเลยนั้นชาวคริสเตียนได้รับอนุญาติให้มีภรรยากี่คนก็ได้ตามความต้องการ ทั้งนี้เนื่องมาจาก คัมภีร์ไบเบิ้ลไม่ได้จำกัดจำนวนเอาไว้ แต่เพียงแค่ไม่กี่ศัตวรรษที่ผ่านมานี้เองที่ฝ่ายศาสนจักรของตริสเตียนได้ออกมากำหนดให้มีภรรยาได้เพียงแค่คนเดียว
การมีภรรยามากกว่า1คนนั้นได้รับอนุญาติในศาสนายูดาย ยิว ตามกฎแห่งคัมภีร์ ตัลมูดนั้น อับราฮัมมีภรรยา 3 คน โซโลมอนมีภรรยา 100คน การมีภรรยามากกว่า1 คนยังคงมีอยู่ต่อไปในศาสนายูดายจนกระทั่งใน ปี 1030 ที่ เจอโชมเบนเยฮูดฮฺ บาทหลวงชาวยิวได้ออกคำสั่งห้าม แต่กระนั้นชุมชน ชาวยิวที่อาศัยอยู่ในประเทศมุสลิมก็ยังคงมีภรรยามากกว่า 1 คน จนกระทั่งถึงปี1950นี้เองที่ได้มีกฎหมายสั่งห้ามการมีภรรยามากกว่า1 คน ออกมาจากบาทหลวงยิวแห่งอิสราเอล

ชาวฮินดูมีภรรยามากกว่า 1คนมากกว่ามุสลิม
จากรายงานของ “ คณะกรรมการสถานะภาพของสตรีในอิสลาม” “ Committee Of The Status Of Woman In Islam “ ซึ่งออกเมื่อปี 1975 ได้กล่าวไว้ในหน้าที่ 66และ67 รายงานว่าการแต่งงานแบบมีภรรยามากกว่า 1 คนในหมู่ชาวฮินดูระหว่างปี 1951 และ 1961 นั้นปรากฎว่าในหมู่ชาวฮินดูนั้นมี 5.06% และในหมู่มุสลิมมี 4.31% ตามกฎหมายของประเทศอินเดียนั้นมุสลิมเพียงเท่านั้นที่ได้รับอนุญาติจากกฎหมายให้มีภรรยามากกว่า 1คนและจะเป็นการผิดกฎหมายถ้าผู้ที่มิใช่เป็นมุสลิมชาวอินเดียคนใดจะมีภรรยามากกว่า 1 คน ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายก็ตาม แต่กระนั้นชาวฮินดูก็ยังมีภรรยาหลายคนเมื่อเทียบดูกับมุสลิมในอินเดียแล้ว ก่อนปี1954 ชาวฮินดูไม่ได้ถูกห้ามที่จะมีภรรยามากกว่า 1 คนแต่อย่างใด แต่ต่อมาในปี 1954นี้เองที่ได้มีการออกกฎที่ว่าด้วยการแต่งงานออกมา ซึ่งได้ห้ามและถือเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายที่ฮินดูคนใดจะมีภรรยามากกว่า 1 คน ในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าเพียงแค่กฎหมายของประเทศอินเดียเท่านั้นที่ออก มาห้ามมิให้ชาวฮินดูมีภรรยาเกินกว่า 1 คน แต่คัมภีร์ของศาสนาฮินดูเองนั้นไม่ได้มีข้อห้ามกล่าวไว้แต่อย่างใด
เรามาวิเคราะห์กันดูว่าทำไมอิสลามถึงอนุญาติให้ผู้ชายมีภรรยามากกว่า1 คนได้

คัมภีร์อัลกุรอานได้กำหนดจำนวนภรรยาไว้ชัดเจน
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าคัมภีร์อัลกรุอานเป็นคัมภีร์เล่มเดียวเท่านั้นที่มีข้อความที่กล่าวว่า “ จงแต่งงานกับสตรีเพียงแค่คนเดียว” ข้อความโดยสมบูรณ์ของโองการที่กล่าวมานี้มีปรากฎอยู่ในคัมภีร์อัลกรุอานดังต่อไปนี้ “ จงแต่งงานกับสตรีที่ดีๆแก่พวกเจ้าสองคนหรือสามคนหรือสี่คนแต่ ถ้าพวกเจ้าเกรงว่าจะให้ความยุติธรรมไม่ได้ก็จงแต่งงานกับหญิงเดียว” อัลกรุอานบทที่ 4 โองการที่ 3
ก่อนที่คัมภีร์อัลกรุอานจะถูกประทานลงมานั้นไม่มีการจำกัดจำนวนภรรยา คือจะแต่งงานกับสตรีกี่คนก็ได้ ดังนั้นชายจำนวนมากจึงมีภรรยาจำนวนมาก บางคนมีภรรยาเป็น ร้อยๆคนก็มี แต่อิสลามมากำหนดและจำกัดจำนวนเพียงแค่ 4 คนอิสลามอนุญาติแต่ไม่ได้บังคับให้แต่งงานกับสตรี สอง สาม หรือ สี่คน เพียงแต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องให้ความเป็นธรรมและยุติธรรมในระหว่างภรรยาของเขาได้
ในบทเดียวกันของคัมภีร์อัลกรุอานนั้น คือ บทอันนิซาอนั้นคือ บทที่4 โองการที่ 129 ซึ่งกล่าวว่า
“ และพวกเจ้าจะไม่สามารถให้ความยุติธรรมในระหว่างภรรยาได้เลย” อัลกรุอาน 4:129

ดังนั้นการมีภรรยามากกว่าหนึ่งคนจึงไม่ใช่กฎหรือข้อบังคับแต่เป็นข้อยกเว้นเพียงเท่านั้นหลายๆคนยังมีความเข้าใจที่ผิดๆที่ว่ามุสลิมจำเป็นต้องมีภรรย$ 34;มากกว่า 1คน กล่าวโดยทั่วไปแล้ว ในอิสลามจะมีข้อสั่งห้ามและสั่งใช้ 5 ประเภทด้วยกันคือ
1. ฟัรดู นั้นคือ จำเป็น บังคับให้กระทำ
2. มุสตะฮับ นั้นคือ สนับสนุน แนะนำให้กระทำ
3. มู่บาฮ นั้นคือ อนุญาติให้กระทำได้
4. มักรู่ฮ นั้นคือ ไม่สนับสนุนหรือแนะนำให้กระทำ
5. ฮะราม นั้นคือ ห้ามโดยเด็ดขาด
การมีภรรยามากกว่า 1 คนนั้นตกอยู่ในประเภทที่ 3 นั้นคือ อนุญาติให้กระทำได้ เราไม่อาจกล่าวได้ว่ามุสลิมที่มีภรรยาย สอง สาม หรือ สี่คนนั้น จะดีกว่ามุสลิมที่มีภรรยาเพียงคนเดียว

อัตราการมีชีวิตอยู่โดยเฉลี่ยของเพศหญิงนั้นจะยืนยาวมากกว่าเพศชาย
ตามปรกติแล้วเพศชายและเพศหญิงนั้นจะมีอัตราการเกิดโดยเฉลี่ยแล้วเท่ากัน แต่เพศหญิงนั้นจะมีภูมิคุ้มกันต้านทานโรคได้มากกว่าทารกเพศชาย ทารกเพศหญิงจะสามารถสู้กับเชื้อจุลินทรีย์และ โรคต่างๆได้ดีกว่าทารกเพศชายด้วยเหตุนี้เองในช่วงที่ยังอยู่ในวัยเด็กนี้ก็เช่นกันจะพบได้ว่าอัตราการตายในเพศชายนั้นมีมากกว่าในเพศหญิงเมื่อเทียบกันแล้วในช่วงสงคราม เพศชายนั้นจะสูญเสียชีวิตมากกว่าเพศหญิง เมื่อเกิดอุบัติเหตุใดๆขึ้นหรือเมื่อมีโรคใดๆเกิดขึ้นจะพบได้ว่าเพศชายนั้นจะตายมากกว่าเพศหญิง
โดยเฉลี่ยแล้วช่วงการมีชีวิตของเพศหญิงนั้นจะยืนยาวมากกว่าเพศชายและในช่วงใดๆก็แล้วแต่เราจะพบว่ามีแม่ม้ายมากกว่าพ่อม้าย
อินเดียมีประชากรเพศชายมากกว่าเพศหญิงเนื่องมาจากการฆ่าทารกในครรภ์หรือการทำแท้งและการฆ่าเด็กทารก
อินเดียเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่อยู่รอบข้างมัน ที่มีประชากรเพศหญิงน้อยกว่าเพศชาย สาเหตุก็เพราะว่าในอินเดียนั้นมีอัตราการเกิดของทารกเพศหญิงสูงและในประเทศอินเดียนั้นจะมีการทำแท้งทารกเพศหญิงมากกว่า 1 ล้านคนต่อปีทันทีที่ตรวจพบว่าเด็กที่อยู่ในครรภ์เป็นเพศหญิง ถ้าการกระทำอันชั่วร้ายนี้หยุดลงเมื่อไหร่อินเดียก็จะมีเพศหญิงมากกว่าเพศชายเช่นเดียวกัน

ประชากรโลกที่เป็นเพศหญิงมีมากกว่าเพศชาย
ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายอยู่ถึง 7.8 ล้านคน ในนิวยอคเพียงอย่างเดียวมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายถึง 1 ล้านคน และในประชากรของนิวยอคนั้น 1 ใน 3เป็นเกย์ หรือพวกรักร่วมเพศ ในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมีเกย์มากกว่า 25 ล้านคน ในรัสเซียมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย 9 ล้านคน และอัลลอฮฺ พระผู้เป็นเจ้าทรงรู้ดียิ่งว่าทั้งโลกนั้นมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายกี่ล้านคน เมื่อเทียบกันดู

การกำหนดให้ผู้ชายทุกคนมีภรรยาเพียงคนเดียวนั้น เป็นสิ่งที่ขัดกับความเป็นจริงในทางปฏิบัติ
ถ้าแม้นว่าชายทุกคนที่อยู่บนโลกนี้แต่งงานกับผู้หญิงเพียงคนเดียวแล้ว ก็จะยังคงเหลือสตรีที่ยังหาสามีไม่ได้อีกเป็นจำนวนมากกว่า 30ล้านคนเฉพาะใน U.S.A เพียงอย่างเดียวทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากว่า อเมริกามีพวกเกย์อยู่ถึง 25 ล้านคนด้วย และจะมีสตรีมากกว่า 4 ล้านคนใน ประเทศอังกฤษ สตรีมากกว่า 5 ล้านคนในเยรมัน และสตรีมากกว่า 9 ล้านคนในรัสเซียเพียงประเทศเดียวที่ไม่สามารถหาสามีได้
สมมุติว่าน้องสาวของผมหรือน้องสาวของท่านที่ยังไม่ได้แต่งงานเธอได้อาศัยอยู่ในประเทศอเมริกา หล่อนก็จะมีเพียง สองตัวเลือกเท่านั้นให้เลือก นั้นคือ ให้เธอไปแต่งงานกับชายที่มีภรรยาอยู่แล้ว หรือไม่ก็ตกเป็นสมบัติของสาธารณะไป ไม่มีตัวเลือกอื่นอีกแล้ว และสตรีที่มีความรักนวลสงวนตัวก็จะเลือกแต่งงานกับชายที่มีภรรยาอยู่แล้ว
ในสังคมตะวันตกนั้นการมีเมียน้อยหรือนางบำเรอเพื่อไว้ระบายความใคร่ตลอดจนการมีคู่ขาหรือคู่นอนจำนวนมาก ดูเหมือนจะเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับพวกเขา ซึ่งในกรณีเช่นนั้นสตรีก็จะใช้ชีวิตที่ตกต่ำ และไร้เกรียติและไม่ได้รับการปกป้องคุ้มครองที่แท้จริง แต่กระนั้นก็เป็นเรื่องแปลกที่ในสังคมตะวันตกเดียวกันนี้แหละที่ไม่สามารถยอมรับการที่ผู้ชายจะมีภรรยามากกว่า 1 คนได้ซึ่งจะทำให้ ผู้หญิงได้มีเกียรติมีหน้ามีตาในสังคมและได้รับความเท่าเทียมกันตลอดจนได้รับการปกป้องในชีวิตและทรัพย์สิน
ดังนั้นจึงมีตัวเลือก สองตัวสำหรับหญิงที่ไม่สามารถหาสามีได้ นั้นคือให้เธอไปแต่งงานกับชายที่มีภรรยาแล้ว หรือไม่ก็ตกเป็นสมบัติสาธารณะไป แต่สำหรับอิสลามแล้ว อิสลามปรารถนาให้สตรีได้มีศักด์ศรีได้รับเกียรติและการปกป้อง โดยการอนุญาติให้หล่อนเลือกที่จะแต่งงานกับชายที่มีภรรยาแล้ว และไม่อนุญาตให้เธอตกเป็นสมบัติของสาธารณะ
ยังมีเหตุผลอีกหลายอย่างที่อิสลามอนุญาตให้มีภรรยาได้มากกว่า หนึ่งคน แต่ไม่เกิน สี่คนแต่เหตุผลหลักคือเพื่อปกป้องสตรี
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://www.irf.net/irf/faqonislam/index.htm
dr.baderee
dr.baderee@gmail.com
202.29.144.XXX
หน้า 1 | 1
**** กรุณาสมัครสมาชิกก่อนจึงสามารถตอบกระทู้ได้ ****