• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
ภาพกิจกรรม
จำนวนภาพกิจกรรมทั้งหมด 4 รายการ

อบรมการใช้งานเทคโนโลยีสืบค้นข้อมูลด้านอิสลามศึกษา รุ่นที่ 1 (ดู : 517)

ภาพบรรยากาศโครงการ"อบรมการใช้งานเทคโนโลยีสืบค้นข้อมูลด้านอิสลามศึกษา รุ่นที่ 1" เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 14 ก....

โครงการ "อบรมการใช้งานเว็บไซต์ รุ่นที่ 2" ปี 2557 (ดู : 1,168)

โครงการ "อบรมการใช้งานเว็บไซต์ รุ่นที่ 2" ปี 2557  วันที่ 26 สิงหาคม 2557

อบรมการใช้งานเว็บไซต์ รุ่นที่ 2 (ดู : 7)

ภาพจากโครงการ อบรมการใช้งานเว็บเว็บไซต์ รุ่นที่ 2 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 ณ ห้องปฎิบัติการทางภาษา อาคารศูน...