นโยบายสิทธิส่วนบุคคล
1. บทนำ
1.1 นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ถูกร่างขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน ถึงความเอาใจใส่ของเราต่อความเป็นส่วนตัวของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา บรรทัดหลังจากนี้จะบอกถึงวิธีการที่เรารวบรวมและใช้ข้อมูลในเว็บ icenter.or.th
1.2 เว็บไซต์ icenter.or.th  เก็บข้อมูลผู้เยี่ยมชมด้วยวิธีการสองช่องทางคือ
 
ผ่านบริการอัตโนมัติของโฮสติงก์เว็บเซอร์เวอร์ ซึ่งเป็นวิธีที่เหมือนกับเว็บไซต์ทั่วไปใช้ในการเก็บข้อมูลผู้เข้าใช้บริการ
ผ่านรายละเอียดที่ผู้เยี่ยมชมกรอกและส่งมาให้เราด้วยวิธีการลงทะเบียนด้วยความสมัครใจ ไม่ว่าจะเป็นผ่านแบบฟอร์มเช่น ลงทะเบียนสมัครสมาชิก ลงทะเบียนอีเมลรับข่าวสาร หรือ ติดต่อเรา เป็นต้น
   
2. ข้อมูลที่จัดเก็บโดยอัติโนมัติ
2.1 เว็บเซอร์เวอร์จะจัดเก็บข้อมูลบางประการของผู้เยี่ยมชมโดยอัติโนมัติ ซึ่งอาจรวมถึงวันเวลาที่เข้าใช้เว็บ หมายเลขไอพีของผู้เยี่ยมชม ชนิดของบราวเซอร์ ระบบปฏิบัติการ ประเทศ และ URL ที่อ้างอิง
2.2 ข้อมูลที่ถูกส่งให้ใช้ในเว็บ icenter.or.th อยู่ในรูปที่เหมือนกับข้อมูลสำหรับเว็บอื่นๆ ทั่วไป ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รับการสรุปและเป็นสาธารณะ และเราอาจที่จะแก้ไขข้อมูลในเว็บให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เยี่ยมชม ในขณะเดียวกันมันจะเป็นตัวช่วยให้เรากำหนดข้อมูลที่เหมาะสำหรับผู้เยี่ยมชมของเราอีกด้วย
   
3. แบบฟอร์มลงทะเบียน
3.1 ข้อมูลที่ได้รับผ่านการลงทะเบียนอย่างสมัครใจในแบบฟอร์มชนิดต่างๆ ในเว็บนั้น ทำให้เราสามารถนำเสนอความช่วยเหลือแก่ผู้เยี่ยมชมของเราได้ และทำให้เราสามารถตอบสนองพวกเขาด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างเรากับพวกเขาอีกด้วย นอกจากนี้มันจะยังเป็นตัวช่วยให้เราสามารถปรับปรุงเนื้อหาต่างๆ ในเว็บให้เหมาะกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
3.2 แบบฟอร์มบางชนิดจำเป็นที่ผู้ให้ข้อมูลต้องกรอกรายละเอียดส่วนบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล โทรศัพท์ โทรสาร อายุ และเพศ ฯลฯ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ในการตอบคำถามและติดต่อสื่อสารเท่านั้น และเพื่อใช้ในการส่งข่าวสารจากเราแก่ผู้เยี่ยมชมในกรณีที่จำเป็น
3.3 ไม่ว่าภายใต้สถานการณ์ใดๆ (ยกเว้นในกรณีการพิจารณาคดีตามกฎหมาย) ข้อมูลเหล่านี้จะไม่ถูกนำเสนอหรือขายต่อแก่บุคคลที่สาม ไม่ว่าจะเป็นผู้โฆษณาหรือแหล่งทุนหรืออื่นๆ เป็นไปได้ที่เราอาจจะให้ข้อมูลเชิงสถิติอย่างย่อเท่านั้นแก่ผู้โฆษณา ในรูปแบบข้อมูลสถิติที่ไม่สามารถทราบถึงรายละเอียดส่วนบุคคลของผู้เยี่ยมชม ไม่ว่ากรณีใดก็ตามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยี่ยมชมจะไม่มีทางถูกเสนอแก่บุคคลที่สามโดยเด็ดขาด ซึ่งรวมถึงผู้ให้โฆษณาหรือแหล่งทุนโดยไม่จำกัด
   
4. ลิงก์ภายนอก
4.1 เว็บไซต์แห่งนี้ประกอบไปด้วยลิงก์ของเว็บอื่น ซึ่ง icenter.or.th จะไม่รับผิดชอบต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือเนื้อหาของเว็บนั้นๆ
4.2 4.2 เว็บไซต์แห่งนี้ประกอบด้วยลิงก์ของเว็บอื่นที่ให้บริการติดตามและเก็บข้อมูลทางสถิติผู้เยี่ยมชม ซึ่ง icenter.or.th จะไม่รับผิดชอบต่อนโยบายความปกปิดของเว็บไซต์ประเภทนี้ และเราไม่มีอำนาจใดๆ เหนือวิธีการทำงานของเว็บดังกล่าวสำหรับข้อมูลต่างๆ ที่เว็บนั้นๆ ได้เก็บไป ด้วยการเข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บของเรา แสดงว่าท่านได้ยอมรับถึงสิทธิของ icenter.or.th ในการใช้บริการเว็บติดตามข้อมูล ในขณะเดียวกันท่านก็ได้ตกลงที่จะเพิกถอนเว็บของเราจากการต้องรับผิดชอบต่อการทำงานของเว็บติดตามข้อมูลเหล่านั้น
   
5. ความปลอดภัยของข้อมูล
5.1 เว็บไซต์ icenter.or.th ได้จัดให้มีเครื่องมือที่ใช้ในการรับประกันความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายของข้อมูล และการใช้ข้อมูลในทางที่ผิดหรือแก้ไขข้อมูลที่มีอยู่กับเรา โดยเรารับประกันว่ามีบุคคลเฉพาะที่รับผิดชอบในเรื่องนี้เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ และมีการแบ็กอัพข้อมูลเหล่านี้เพื่อเก็บไว้ในที่ปลอดภัยเป็นระยะๆ
   
6. ระบบข่าวสารผ่านอีเมล
6.1 icenter.or.th จะจัดส่งข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเว็บ icenter.or.th เป็นครั้งคราวผ่านอีเมลที่เข้าร่วมใช้บริการนี้
6.2 ด้วยการที่ท่านเข้าใช้บริการนี้ ท่านก็ได้ตกลงที่จะรับจดหมายเหล่านี้ และควรที่ท่านต้องทำความเข้าใจว่า บริการที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายต่างๆ ใน icenter.or.th จะได้รับการสนับสนุน ด้วยการที่ท่านตกลงรับจดหมายเหล่านี้ ในกรณีที่มีข้อร้องเรียนใดๆ ท่านสามารถส่งข้อความไปที่ icenter.psu@gmail.comหรือใช้บริการผ่านหน้า "ติดต่อเรา"
6.3 เว็บไซต์จะไม่ส่งเมลขยะ Spam แก่ผู้อื่น และจะไม่ใช้กลุ่มอีเมลเพื่อส่งข่าวสารแนะนำ icenter.or.th ในรูปแบบที่อาจจะสร้างความรบกวนแก่ผู้อื่น เพราะนั่นเป็นสิ่งที่ค้านกับความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น และเป็นสาเหตุแห่งการสูญเสียเวลาและทรัพย์สินของผู้อื่น เราขอเรียกร้องให้ผู้ที่ชื่นชอบเว็บของเรากรุณาได้อย่ากระทำเช่นนั้นด้วย
   
7. การแก้ไขรายละเอียดข้อมูล
7.1 ท่านสามารถที่จะแก้ไขรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ด้วยการส่งมายังเราผ่านอีเมล icenter.psu@gmail.com
   
8. ติดต่อกับเว็บไซต์
8.1 เพื่อติดต่อกับผู้ดูแลเว็บไซต์ icenter.or.th กรุณาใช้หน้า "ติดต่อเรา"