สไลด์
 • ชื่อบทความ : ความสัมพันธ์ระหว่างรอมฎอนกับอัลกุรอาน
 • ภาษา : ไทย
 • ผู้จัดทำ : รองศาสตราจารย์ ดร.อับดุลเลาะ การีนา
 • เผยแพร่โดย : ศูนย์บริหารจัดการข้อมูลอิสลามศึกษา(iCENTER)
 • คำอธิบาย :

  บรรยาย หัวข้อ "ความสัมพันธ์ระหว่างรอมฎอนกับอัลกุรอาน"

  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อับดุลเลาะ การีนา

  รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญฑิตศึกษา

   

  วันที่ 1 กรกฎาคม 2558  เวลา 10.00-12.00 น.

  ณ ห้องประชุม อิมาม อัล-ฆอซาลีย์ อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ

  วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 • หมวดหมู่ : ทั่วไป
 • วันที่เพิ่ม : 1 กรกฎาคม 2558 (Admin)
 • ไฟล์แนบ :