• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
สไลด์
ความสัมพันธ์ระหว่างรอมฎอนกับอัลกุรอาน
ภาษา :
ไทย
ผู้จัดทำ :
รองศาสตราจารย์ ดร.อับดุลเลาะ การีนา
เผยแพร่โดย :
ศูนย์บริหารจัดการข้อมูลอิสลามศึกษา(iCENTER)
คำอธิบาย :

บรรยาย หัวข้อ "ความสัมพันธ์ระหว่างรอมฎอนกับอัลกุรอาน"

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อับดุลเลาะ การีนา

รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญฑิตศึกษา

 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2558  เวลา 10.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุม อิมาม อัล-ฆอซาลีย์ อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ

วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

หมวดหมู่ :
ทั่วไป
วันที่เพิ่ม :
1 กรกฎาคม 2558
ไฟล์แนบ :