• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เสียง
จำนวนเสียงทั้งหมด 6 รายการ

คุตบะฮฺวันศุกร์ 19-06-58 วอศ. ม.อ.ปัตตานี (ดู : 600)

คุตบะฮฺวันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2558ณ ศาลาละหมาด วิทยาลัยอิสลามศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเข...

คุตบะฮฺวันศุกร์ 12-06-58 วอศ. ม.อ.ปัตตานี (ดู : 455)

คุตบะฮฺวันศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน 2558 ณ ศาลาละหมาด วิทยาลัยอิสลามศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา...

คุตบะฮฺวันศุกร์ 29-05-58 วอศ. ม.อ.ปัตตานี (ดู : 402)

คุตบะฮฺวันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2558   ณ ศาลาละหมาด วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริน...

คุฏบะฮฺ บทบาทของท่านอุษมาน บิน อัฟฟาน ในการช่วยเหลืออิสลาม (ดู : 656)

คุฏบะฮฺวันศุกร์ วิเคราะห์ชีวประวัติและเกร็ดคำสอนบางส่วนจากชีวประวัติของท่านอุษมาน บิน อัฟฟาน เคาะลีฟ...

คุฏบะฮฺ บทบาทของท่านอะลี บิน อบี ฏอลิบ ในการช่วยเหลืออิสลาม (ดู : 514)

คุฏบะฮฺวันศุกร์ ยกตัวอย่างบางส่วนจากชีวประวัติของท่านอะลี บิน อบี ฏอลิบ เคาะลีฟะฮฺคนที่สี่หลังจากการ...