• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เสียง
จำนวนเสียงทั้งหมด 12 รายการ

คุตบะฮฺวันศุกร์ 19-06-58 วอศ. ม.อ.ปัตตานี (ดู : 834)

คุตบะฮฺวันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2558ณ ศาลาละหมาด วิทยาลัยอิสลามศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเข...

คุตบะฮฺวันศุกร์ 12-06-58 วอศ. ม.อ.ปัตตานี (ดู : 661)

คุตบะฮฺวันศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน 2558 ณ ศาลาละหมาด วิทยาลัยอิสลามศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา...

ไปที่หน้า