เสียง
  • ชื่อหนังสือ : คุฏบะฮฺ บทบาทของท่านอุษมาน บิน อัฟฟาน ในการช่วยเหลืออิสลาม
  • ภาษา : ไทย
  • ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน
  • เผยแพร่โดย : -
  • คำอธิบาย :

    คุฏบะฮฺวันศุกร์ วิเคราะห์ชีวประวัติและเกร็ดคำสอนบางส่วนจากชีวประวัติของท่านอุษมาน บิน อัฟฟาน เคาะลีฟะฮฺคนที่สามหลังจากการเสียชีวิตของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะพิเศษหลายประการ เช่น เป็นคนที่มีความละอายเป็นอย่างยิ่งจนกระทั่งบรรดามลาอิกะฮฺและท่านนบีก็ให้เกียรติ เป็นคนที่เสียสละทรัพย์สมบัติอย่างมากมายเพื่ออิสลาม เป็นผู้ที่รวบรวมอัลกุรอานให้เป็นเล่มเดียว เป็นต้น

  • หมวดหมู่ : ทั่วไป
  • วันที่เพิ่ม : 27 กุมภาพันธ์ 2557 ()
  • เสียงแนบ :