เสียง
 • ชื่อหนังสือ : คุตบะฮฺวันศุกร์ 29-05-58 วอศ. ม.อ.ปัตตานี
 • ภาษา : ไทย
 • ผู้บรรยาย : ดร.ไฟซอล หะยีอาวัง
 • เผยแพร่โดย : ศูนย์บริหารจัดการข้อมูลอิสลามศึกษา(iCENTER)
 • คำอธิบาย :

  คุตบะฮฺวันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2558

   

  ณ ศาลาละหมาด วิทยาลัยอิสลามศึกษา

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

   

  โดย ดร.ไฟซอล หะยีอาวัง

  อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์

 • หมวดหมู่ : ทั่วไป
 • วันที่เพิ่ม : 25 มิถุนายน 2558 (Admin)
 • เสียงแนบ :