• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เสียง
คุตบะฮฺวันศุกร์ 29-05-58 วอศ. ม.อ.ปัตตานี
ภาษา :
ไทย
ผู้บรรยาย :
ดร.ไฟซอล หะยีอาวัง
เผยแพร่โดย :
ศูนย์บริหารจัดการข้อมูลอิสลามศึกษา(iCENTER)
คำอธิบาย :

คุตบะฮฺวันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2558

 

ณ ศาลาละหมาด วิทยาลัยอิสลามศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

โดย ดร.ไฟซอล หะยีอาวัง

อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์

หมวดหมู่ :
ทั่วไป
วันที่เพิ่ม :
25 มิถุนายน 2558
เสียงแนบ :