• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เสียง
คุตบะฮฺวันศุกร์ 19-06-58 วอศ. ม.อ.ปัตตานี
ภาษา :
ไทย
ผู้บรรยาย :
อ.อุสมาน ราษฎ์นิยม
เผยแพร่โดย :
ศูนย์บริหารจัดการข้อมูลอิสลามศึกษา(iCENTER)
คำอธิบาย :

คุตบะฮฺวันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2558

ณ ศาลาละหมาด วิทยาลัยอิสลามศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

โดย อ.อุสมาน ราษฎร์นิยม

อาจารย์วิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ.ปัตตานี

หมวดหมู่ :
ทั่วไป
วันที่เพิ่ม :
25 มิถุนายน 2558
เสียงแนบ :