เสียง
 • ชื่อหนังสือ : คุตบะฮฺวันศุกร์ 19-06-58 วอศ. ม.อ.ปัตตานี
 • ภาษา : ไทย
 • ผู้บรรยาย : อ.อุสมาน ราษฎ์นิยม
 • เผยแพร่โดย : ศูนย์บริหารจัดการข้อมูลอิสลามศึกษา(iCENTER)
 • คำอธิบาย :

  คุตบะฮฺวันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2558

  ณ ศาลาละหมาด วิทยาลัยอิสลามศึกษา
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

  โดย อ.อุสมาน ราษฎร์นิยม

  อาจารย์วิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ.ปัตตานี

 • หมวดหมู่ : ทั่วไป
 • วันที่เพิ่ม : 25 มิถุนายน 2558 (Admin)
 • เสียงแนบ :