เสียง
  • ชื่อหนังสือ : คุฏบะฮฺ บทบาทของท่านอะลี บิน อบี ฏอลิบ ในการช่วยเหลืออิสลาม
  • ภาษา : ไทย
  • ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน
  • เผยแพร่โดย : -
  • คำอธิบาย :

    คุฏบะฮฺวันศุกร์ ยกตัวอย่างบางส่วนจากชีวประวัติของท่านอะลี บิน อบี ฏอลิบ เคาะลีฟะฮฺคนที่สี่หลังจากการเสียชีวิตของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เป็นหนึ่งในจำนวนเศาะหาบะฮฺรุ่นแรก ที่มีคุณลักษณะโดดเด่นทั้งในด้านความรอบรู้และความกล้าหาญ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ท่านมีบทบาทในการช่วยเหลืออิสลามตั้งแต่เริ่มแรกที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ประกาศตนเป็นนบี จนกระทั่งวาระสุดท้ายในชีวิตของท่านอะลีเอง

  • หมวดหมู่ : ทั่วไป
  • วันที่เพิ่ม : 27 กุมภาพันธ์ 2557 ()
  • เสียงแนบ :