• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เสียง
คุฏบะฮฺ บทบาทของท่านอะลี บิน อบี ฏอลิบ ในการช่วยเหลืออิสลาม
ภาษา :
ไทย
ผู้บรรยาย :
ซุฟอัม อุษมาน
เผยแพร่โดย :
คำอธิบาย :

คุฏบะฮฺวันศุกร์ ยกตัวอย่างบางส่วนจากชีวประวัติของท่านอะลี บิน อบี ฏอลิบ เคาะลีฟะฮฺคนที่สี่หลังจากการเสียชีวิตของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เป็นหนึ่งในจำนวนเศาะหาบะฮฺรุ่นแรก ที่มีคุณลักษณะโดดเด่นทั้งในด้านความรอบรู้และความกล้าหาญ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ท่านมีบทบาทในการช่วยเหลืออิสลามตั้งแต่เริ่มแรกที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ประกาศตนเป็นนบี จนกระทั่งวาระสุดท้ายในชีวิตของท่านอะลีเอง

หมวดหมู่ :
ทั่วไป
วันที่เพิ่ม :
27 กุมภาพันธ์ 2557
เสียงแนบ :