เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้งาน
กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ เหล่านี้ด้วยความละเอียด เนื่องด้วยการเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือข้อมูลใดๆ ในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นการยอมรับโดยปริยายของท่านต่อเงื่อนไขและข้อตกลงที่จะกล่าวถึงด้านล่าง อนึ่ง เงื่อนไขและข้อตกลงเหล่านี้ได้วางขึ้นโดยพื้นฐานของความตั้งใจที่ดีและความเชื่อใจร่วมกันระหว่างผู้ใช้อินเตอร์เน็ต

คำว่า "เว็บไอเซ็นเตอร์" หรือ "เว็บไซต์" ที่ใช้ ณ ที่นี้ จะหมายถึง เว็บไซต์ icenter.or.th และ icenter.psu.ac.th ซึ่งเป็นสิทธิในการดูแลรับผิดชอบของ โครงการศูนย์บริหารจัดการข้อมูลอิสลามศึกษา (Islamic Studies Data Management Center) ตามที่อยู่นี้ :

วิทยาลัยอิสลามศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
College of Islamic Studies, Prince of Songkla University, Pattani Campus , Thailand

 1. เว็บไซต์แห่งนี้ถือเป็นสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลวิชาการทั่วไปแก่ผู้ใช้งานทุกคน
 2. ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ได้ผ่านการคัดเลือกโดยเน้นความละเอียดและปรับปรุงให้ทันสมัย อย่างไรก็ตามเรามิอาจจะรับประกันได้อย่างทั่วถึงหมด เนื่องด้วยสาเหตุหลายประการเช่น ความล่าช้าในเรื่องเวลาเพื่อการปรับปรุงที่จำเป็น รวมถึงการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่บุคคลอื่นอาจจะมีส่วนร่วมด้วย
 3. ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์จะคงรักษาความละเอียดและการปรับปรุงเท่าที่สามารถจะทำได้ ทางเว็บไซต์ได้พยายามอย่างต่อเนื่องที่จะปรับปรุงรูปแบบและแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ อยู่เสมอ
 4. ถึงแม้จะมีการทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อคงความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ กระนั้น เราไม่สามารถที่จะรับประกันได้ว่าข้อมูลทุกชิ้นจะปราศจากความบกพร่องหรือไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ
 5. เว็บไซต์ไอเซ็นเตอร์ ได้พยายามอย่างเต็มที่ในการตรวจสอบความละเอียดถูกต้องของข้อมูล (ไม่ใช่เพื่อรับประกันความละเอียดและถูกต้อง)
 6. เว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ในเชิงกฎหมายต่อความละเอียด ความถูกต้อง และความครอบคลุมของข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์
 7. การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ มิได้หมายความว่าผู้ใช้งานต้องมีภาระใดๆ ต่อเราไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม
 8. การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ อาจจะตกอยู่ภายใต้การควบคุมทางกฎหมายทางใดทางหนึ่ง หากมีบุคคลที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขทางกฎหมายซึ่งไม่อนุญาตให้ใช้งานเว็บไซต์นี้ ทางเว็บไซต์ไม่มีความรับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับการใช้งานของบุคคลดังกล่าวที่ผิดต่อเงื่อนไขการควบคุมทางกฎหมายนั้นๆ
 9. ความคิดเห็นใดๆ ที่มีอยู่ในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์ ไม่จำเป็นต้องแสดงถึงความคิดเห็นของเจ้าของเว็บไซต์หรือทีมงาน ข้อสรุปต่างๆ ที่ผู้ใช้งานได้แสดงความเห็นบนพื้นฐานของข้อมูลในเว็บไซต์ถือเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลของเขา และไม่อาจจะนำมาพาดพิงกับเว็บไซต์ได้
 10. เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิทั้งหมดในการแก้ไขเนื้อหาหรือปรับปรุงเมื่อใดก็ตาม เป็นสิทธิของเว็บไอเซ็นเตอร์ที่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเนื้อหาใดๆ หรือรายละเอียดทางเทคนิคต่างๆ ในเว็บไซต์ เมื่อใดก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. เว็บไอเซ็นเตอร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่เกิดช่องโหว่ด้านความปลอดภัยเมื่อมีการส่งข้อมูลที่สำคัญของท่านผ่านเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์อื่นที่มีลิงก์อยู่ หรือผ่านเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นที่ผูกโยงกับเว็บไซต์นี้ และในกรณีที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์อื่นผ่านลิงก์ที่โยงกับเว็บไซต์นี้ การใช้งานดังกล่าวถือเป็นการตัดสินใจภายใต้ความรับผิดชอบของท่าน เว็บไซต์อื่นๆ เหล่านั้นมิได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา และเราก็มิได้รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือลิงก์ในเว็บไซต์เหล่านั้น และไม่จำเป็นที่ไอเซ็นเตอร์ ต้องเห็นด้วยเสมอไปกับข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์เหล่านั้น เว็บไอเซ็นเตอร์ทำหน้าที่เป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอข้อมูลวิชาการแก่ท่านเท่านั้น ดังนั้น จึงไม่มีความรับผิดชอบใดๆต่อเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์เหล่านั้น
 12. ท่านสามารถสร้างลิงก์โยงมายังเว็บไซต์ไอเซ็นเตอร์ ได้ โดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีการระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเว็บไซต์ไอเซ็นเตอร์ ด้วยวิธีที่ไม่บิดเบือน และต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับบุคคลอื่น
 13. ไม่อนุญาตให้ท่านเผยแพร่เว็บไซต์ไอเซ็นเตอร์ ด้วยวิธีการส่งเมลแบบ Spam หรือการเผยแพร่ด้วยวิธีที่ไม่พึงประสงค์ของผู้รับผ่านอีเมล
 14. ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์อาจจะพบเห็นข้อผิดพลาดบางประการในขณะใช้งาน เราหวังอย่างยิ่งว่าท่านจะช่วยแจ้งให้เราทราบถึงข้อผิดพลาดเหล่านั้น ด้วยความขอบคุณอย่างสูง
 15. ทีมงานเว็บไซต์ไม่รับประกันและไม่มีพันธะสัญญาว่าจำเป็นจักต้องแก้ไขข้อผิดพลาดที่ถูกเสนอแต่อย่างใด
 16. เราไม่รับประกันว่าเว็บไซต์จะสามารถให้บริการได้ตลอดต่อเนื่องโดยไม่หยุดให้บริการหรือไม่มีการชำรุดใดๆ เราไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ต่อผลที่เกิดจากปัญหาในช่วงที่หยุดให้บริการหรือเกิดการชำรุดนั้น
 17. เราขอรับประกันว่าได้พยายามอย่างที่สุดที่จะนำเสนอข้อมูลที่ปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์ แต่ไม่รับประกันว่าข้อมูลทุกชิ้นที่เผยแพร่จะปราศจากไวรัสที่อาจจะเล็ดลอดเข้ามาได้ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ หรือการชำรุดที่เกิดจากการใช้ข้อมูลที่เผยแพร่ในเว็บ และไม่รับผิดชอบถ้าหากเว็บไซต์และข้อมูลใดๆ มีไวรัสอยู่ เราขอย้ำให้ท่านทำการแสกนข้อมูลทุกครั้งก่อนการใช้งาน
 18. เครื่องหมายทางการค้าและรูปหน้าปกหนังสือ เป็นลิขสิทธิ์ของผู้ครอบครองนั้นๆ ทางเว็บไซต์หรือบุคคลที่สามอื่นๆ ไม่สามารถจะโอนมอบลิขสิทธิ์ของสิ่งนั้น หรือลิขสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า หรือลิขสิทธิ์การจัดพิมพ์และเผยแพร่ข้อมูลหรือเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในเว็บนี้แก่ท่านได้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม
 19. ผู้เยี่ยมชมและผู้ใช้บริการบางท่านได้ให้ความร่วมมือในการส่งข้อมูลบางชิ้นเพื่อให้เราเผยแพร่ในเว็บไซต์ ซึ่งเรากำหนดเงื่อนไขว่าต้องไม่ใช่ข้อมูลที่มีการสงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายในการเผยแพร่ต่อ เพราะฉะนั้น เว็บไซต์จึงไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ต่อผลของการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ถ้าหากมีการพบว่าลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่ข้อมูลนั้นถูกสงวนไว้โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และเราขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เห็นว่ามีการละเมิดต่อข้อมูลที่สงวนลิขสิทธิ์ได้กรุณาแจ้งให้เราทราบ
 20. เว็บไซต์ไอเซ็นเตอร์ มีสิทธิที่จะใช้ข้อมูลที่เป็นความคิดเห็นหรือข้อมูลที่ถูกส่งเข้ามาซึ่งเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ โดยไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ และสามารถใช้เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ ได้ โดยปราศจากการจ่ายค่าตอบแทนหรือค่าชดใช้ใดๆ และไม่จำเป็นต้องอ้างอิงต่อผู้ส่งข้อมูล
 21. เว็บไซต์สามารถนำข้อมูลไปเผยแพร่ใหม่ หรือใช้งาน หรือนำเสนอ หรือแก้ไขปรับปรุง หรือทำกิจกรรมใดๆ หรือแจกจ่ายเนื้อหาหรือข้อมูลแก่บุคคลอื่นโดยไม่จำกัดและไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ส่งข้อมูลทราบ
 22. เว็บไซต์ไอเซ็นเตอร์ และหน้าย่อยต่างๆ ของเว็บไซต์ หรือพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ หรือตัวแทน หรือผู้เผยแพร่ หรือผู้สนับสนุน ไม่มีความรับผิดชอบไม่ว่าในกรณีใด ต่อความเสียหายโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือความเสียหายฉุกเฉิน หรือความเสียหายเฉพาะ หรือความเสียหายที่มีมูลเหตุ ที่อาจจะเกิดขึ้น และไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ทางกฎหมายต่อการใช้งาน หรือการใช้งานที่ผิด หรือความบกพร่องในการใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือข้อผิดพลาด หรือการลบทิ้ง หรือการเพิ่มเติม หรือการแก้ไขอย่างสมบูรณ์ หรือแก้ไขบางส่วนสำหรับเนื้อหาในเว็บไซต์ หรือความเสียหายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากภาวะเหล่านั้น
 23. เงื่อนไขการใช้งานและขอบเขตความรับผิดชอบนี้ให้ใช้กับเว็บไซต์ไอเซ็นเตอร์ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ ผู้เผยแพร่ เจ้าหน้าที่ เจ้าของ ตัวแทน พนักงาน และฝ่ายต่างๆ ที่ป้อนหรือส่งข้อมูลแก่เว็บและหน้าย่อยต่างๆ ของเว็บ รวมถึงผู้ที่มอบลิขสิทธิ์การเผยแพร่แก่เรา หรือฝ่ายที่เราได้รับลิขสิทธิ์มา