งานวิจัย
 • ชื่อหนังสือ : แนวคิดทางการศึกษาของอิหม่ามอัลเฆาะซาลีย์ในหนังสืออิหฺยาอ์ อุลูม อัดดีน
 • ภาษา : ไทย
 • ผู้เขียน : อิบอรอเห็ง, ตีซา
 • ปีที่ตีพิมพ์ : 2553
 • เผยแพร่โดย : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • คำอธิบาย :

  URI:  http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/7285

 • หมวดหมู่ : วิทยานิพนธ์
 • วันที่เพิ่ม : 21 กันยายน 2560 (Munzir DM)
 • ไฟล์แนบ :