งานวิจัย
 • ชื่อหนังสือ : ตัครีจญ์ตัวบทหะดีษในหนังสือบุฆยะฮฺ อัฏฏุลลาบ เล่มที่ 1 ของชัยคฺดาวูด เบ็น อับดุลลอฮฺ อัลฟะฏอนีย์
 • ภาษา : ไทย
 • ผู้เขียน : อันวา สะอุ
 • ปีที่ตีพิมพ์ : 2553
 • เผยแพร่โดย : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • คำอธิบาย :

  URI:  http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/5948

 • หมวดหมู่ : วิทยานิพนธ์
 • วันที่เพิ่ม : 21 กันยายน 2560 (Munzir DM)
 • ไฟล์แนบ :