• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
งานวิจัย
ชื่อหนังสือ : การดะอฺวะฮฺของคณะกรรมการประจำมัสยิดในการส่งเสริมการเศาะลาฮฺญะมาอะฮฺ : กรณีศึกษาคณะกรรมการประจำมัสยิด
ภาษา :
ไทย
ผู้เขียน :
สะสือรี วาลี
ปีที่พิมพ์ :
2550
เผยแพร่โดย :
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
คำอธิบาย :
หมวดหมู่ :
วิทยานิพนธ์
วันที่เพิ่ม :
21 กันยายน 2560
ไฟล์แนบ :