• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
งานวิจัย
ชื่อหนังสือ : แนวคิดเกี่ยวกับอะดาละฮฺของเศาะหาบะฮฺ : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างทัศนะของอะฮฺลิสสุนนะฮฺ และชีอะฮฺ
ภาษา :
ไทย
ผู้เขียน :
บะห์รุดดีน บินยูโซ๊ะ
ปีที่พิมพ์ :
2547
เผยแพร่โดย :
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
คำอธิบาย :
หมวดหมู่ :
วิทยานิพนธ์
วันที่เพิ่ม :
22 กันยายน 2560
ไฟล์แนบ :