งานวิจัย
 • ชื่อหนังสือ : การศึกษาบทบัญญัติกฎหมายอิสลามและการปฏิบัติจริงเกี่ยวกับมะฮัร : กรณีศึกษา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
 • ภาษา : ไทย
 • ผู้เขียน : อิสมาแอ อาลี, ยะโกบ เสมอภพ - อิสลามศึกษา
 • ปีที่ตีพิมพ์ : 2550
 • เผยแพร่โดย : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • คำอธิบาย :

  ชื่อเรื่อง: การศึกษาบทบัญญัติกฎหมายอิสลามและการปฏิบัติจริงเกี่ยวกับมะฮัร : กรณีศึกษา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

  ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ: The Study of Islamic Legal Provisions and Its Implementation of Mahar : A case Study of Chana District, Songkhla Province

  รายละเอียด: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (อิสลามศึกษา)

  URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/6221

 • หมวดหมู่ : วิทยานิพนธ์
 • วันที่เพิ่ม : 24 ธันวาคม 2558 (Anon Mueankoo)
 • ไฟล์แนบ :