• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
งานวิจัย
ชื่อหนังสือ : การศึกษาบทบัญญัติกฎหมายอิสลามและการปฏิบัติจริงเกี่ยวกับมะฮัร : กรณีศึกษา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ภาษา :
ไทย
ผู้เขียน :
อิสมาแอ อาลี, ยะโกบ เสมอภพ - อิสลามศึกษา
ปีที่พิมพ์ :
2550
เผยแพร่โดย :
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
คำอธิบาย :

ชื่อเรื่อง: การศึกษาบทบัญญัติกฎหมายอิสลามและการปฏิบัติจริงเกี่ยวกับมะฮัร : กรณีศึกษา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ: The Study of Islamic Legal Provisions and Its Implementation of Mahar : A case Study of Chana District, Songkhla Province

รายละเอียด: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (อิสลามศึกษา)

URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/6221

หมวดหมู่ :
วิทยานิพนธ์
วันที่เพิ่ม :
24 ธันวาคม 2558
ไฟล์แนบ :