• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
งานวิจัย
ชื่อหนังสือ : ญีฮาด เบ็น มุฮัมหมัด กับงานดะอฺวะฮฺตามแนวทางสะลัฟ ในจังหวัดชายแดนใต้
ภาษา :
ไทย
ผู้เขียน :
อับดุลเลาะ การีนา, กอนีต๊ะห์ บูงอตาหยง - อิสลามศึกษา
ปีที่พิมพ์ :
2550
เผยแพร่โดย :
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
คำอธิบาย :

ชื่อเรื่อง: ญีฮาด เบ็น มุฮัมหมัด กับงานดะอฺวะฮฺตามแนวทางสะลัฟ ในจังหวัดชายแดนใต้

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ: Jihad bin Muhammad and His Way of al-Da'wah al-Salaf in Southern Border Provinces of Thailand

รายละเอียด: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (อิสลามศึกษา)

URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/6233

หมวดหมู่ :
วิทยานิพนธ์
วันที่เพิ่ม :
24 ธันวาคม 2558
ไฟล์แนบ :