งานวิจัย
 • ชื่อหนังสือ : ญีฮาด เบ็น มุฮัมหมัด กับงานดะอฺวะฮฺตามแนวทางสะลัฟ ในจังหวัดชายแดนใต้
 • ภาษา : ไทย
 • ผู้เขียน : อับดุลเลาะ การีนา, กอนีต๊ะห์ บูงอตาหยง - อิสลามศึกษา
 • ปีที่ตีพิมพ์ : 2550
 • เผยแพร่โดย : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • คำอธิบาย :

  ชื่อเรื่อง: ญีฮาด เบ็น มุฮัมหมัด กับงานดะอฺวะฮฺตามแนวทางสะลัฟ ในจังหวัดชายแดนใต้

  ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ: Jihad bin Muhammad and His Way of al-Da'wah al-Salaf in Southern Border Provinces of Thailand

  รายละเอียด: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (อิสลามศึกษา)

  URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/6233

 • หมวดหมู่ : วิทยานิพนธ์
 • วันที่เพิ่ม : 24 ธันวาคม 2558 (Anon Mueankoo)
 • ไฟล์แนบ :