งานวิจัย
 • ชื่อหนังสือ : แนวทางของชัยคฺมุหัมมัด เบ็น อับดุลวะฮฺฮาบในการอธิบายหลักเตาฮีด
 • ภาษา : ไทย
 • ผู้เขียน : อับดุลเลาะ การีนา, นุมาน สะอะ - อิสลามศึกษา
 • ปีที่ตีพิมพ์ : 2550
 • เผยแพร่โดย : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • คำอธิบาย :

  ชื่อเรื่อง: แนวทางของชัยคฺมุหัมมัด เบ็น อับดุลวะฮฺฮาบในการอธิบายหลักเตาฮีด

  ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ: Sheikh Muhammad bin 'Abdul Wahhab's Methods of Methods of Interpreting the Principle of Tawhid

  รายละเอียด: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (อิสลามศึกษา)

  URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/6218

 • หมวดหมู่ : วิทยานิพนธ์
 • วันที่เพิ่ม : 24 ธันวาคม 2558 (Anon Mueankoo)
 • ไฟล์แนบ :