งานวิจัย
 • ชื่อหนังสือ : "อัลวีลายะฮ์อัลคอซ์เซาะฮ์" และหลักการปฏิบัติในสังคมมุสลิมในจังหวัดยะลา กรณีศึกษาเฉพาะอำเภอยะหา
 • ภาษา : ไทย
 • ผู้เขียน : สะมะแอ บือราเฮง - อิสลามศึกษา
 • ปีที่ตีพิมพ์ : 2550
 • เผยแพร่โดย : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • คำอธิบาย :

  ชื่อเรื่อง: "อัลวีลายะฮ์อัลคอซ์เซาะฮ์" และหลักการปฏิบัติในสังคมมุสลิมในจังหวัดยะลา กรณีศึกษาเฉพาะอำเภอยะหา

  ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ: "Al-wilayah Al-khasah" and Its Application in Muslim Society in Yala Province: A case Study in Yala District

  สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

  รายละเอียด: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (อิสลามศึกษา)

  URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/6240

 • หมวดหมู่ : วิทยานิพนธ์
 • วันที่เพิ่ม : 24 ธันวาคม 2558 (Anon Mueankoo)
 • ไฟล์แนบ :