งานวิจัย
 • ชื่อหนังสือ : ศึกษาการซื้อขายแบบผ่อนชำระตามกฎหมายอิสลาม : กรณีศึกษาสหกรณ์อิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • ภาษา : ไทย
 • ผู้เขียน : อานิส พัฒนปรีชาวงศ์
 • ปีที่ตีพิมพ์ : 2547
 • เผยแพร่โดย : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • คำอธิบาย :

  Title: ศึกษาการซื้อขายแบบผ่อนชำระตามกฎหมายอิสลาม : กรณีศึกษาสหกรณ์อิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้
  Other Titles: The study of buying and selling by instalment according to Islamic law : a case study of Islamic cooperatives in southern border provinces
  Keywords: สหกรณ์ ไทย (ภาคใต้) แง่ศาสนา ศาสนาอิสลาม;การค้าระบบผ่อน แง่ศาสนา ศาสนาอิสลาม;สหกรณ์บริการ ไทย (ภาคใต้) แง่ศาสนา ศาสนาอิสลาม
  Description: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (อิสลามศึกษา))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2547
  URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3048

 • หมวดหมู่ : วิทยานิพนธ์
 • วันที่เพิ่ม : 21 มกราคม 2560 (Anon Mueankoo)
 • ไฟล์แนบ :