• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
งานวิจัย
ชื่อหนังสือ : ศึกษาการซื้อขายแบบผ่อนชำระตามกฎหมายอิสลาม : กรณีศึกษาสหกรณ์อิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ภาษา :
ไทย
ผู้เขียน :
อานิส พัฒนปรีชาวงศ์
ปีที่พิมพ์ :
2547
เผยแพร่โดย :
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คำอธิบาย :

Title: ศึกษาการซื้อขายแบบผ่อนชำระตามกฎหมายอิสลาม : กรณีศึกษาสหกรณ์อิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้
Other Titles: The study of buying and selling by instalment according to Islamic law : a case study of Islamic cooperatives in southern border provinces
Keywords: สหกรณ์ ไทย (ภาคใต้) แง่ศาสนา ศาสนาอิสลาม;การค้าระบบผ่อน แง่ศาสนา ศาสนาอิสลาม;สหกรณ์บริการ ไทย (ภาคใต้) แง่ศาสนา ศาสนาอิสลาม
Description: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (อิสลามศึกษา))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2547
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3048

หมวดหมู่ :
วิทยานิพนธ์
วันที่เพิ่ม :
21 มกราคม 2560
ไฟล์แนบ :