งานวิจัย
 • ชื่อหนังสือ : สิทธิของภริยาในการหย่าและสิทธิที่พึงได้รับตามกฎหมายอิสลาม : กรณีศึกษาจังหวัดปัตตานี
 • ภาษา : ไทย
 • ผู้เขียน : อับดุลเราะมัน เจะอารง
 • ปีที่ตีพิมพ์ : 2547
 • เผยแพร่โดย : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • คำอธิบาย :

  Title: สิทธิของภริยาในการหย่าและสิทธิที่พึงได้รับตามกฎหมายอิสลาม : กรณีศึกษาจังหวัดปัตตานี
  Other Titles: Wife's right on divoree and ancillary claims in islamic law : A case study in Pattani Province
  Keywords: สิทธิสตรี ปัตตานี แง่ศาสนา ศาสนาอิสลาม;การหย่า แง่ศาสนา ศาสนาอิสลาม;กฎหมายอิสลาม ปัตตานี ครอบครัว
  Description: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (อิสลามศึกษา))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2547
  URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3046

 • หมวดหมู่ : วิทยานิพนธ์
 • วันที่เพิ่ม : 21 มกราคม 2560 (Anon Mueankoo)
 • ไฟล์แนบ :