• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
งานวิจัย
ชื่อหนังสือ : สิทธิของภริยาในการหย่าและสิทธิที่พึงได้รับตามกฎหมายอิสลาม : กรณีศึกษาจังหวัดปัตตานี
ภาษา :
ไทย
ผู้เขียน :
อับดุลเราะมัน เจะอารง
ปีที่พิมพ์ :
2547
เผยแพร่โดย :
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คำอธิบาย :

Title: สิทธิของภริยาในการหย่าและสิทธิที่พึงได้รับตามกฎหมายอิสลาม : กรณีศึกษาจังหวัดปัตตานี
Other Titles: Wife's right on divoree and ancillary claims in islamic law : A case study in Pattani Province
Keywords: สิทธิสตรี ปัตตานี แง่ศาสนา ศาสนาอิสลาม;การหย่า แง่ศาสนา ศาสนาอิสลาม;กฎหมายอิสลาม ปัตตานี ครอบครัว
Description: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (อิสลามศึกษา))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2547
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3046

หมวดหมู่ :
วิทยานิพนธ์
วันที่เพิ่ม :
21 มกราคม 2560
ไฟล์แนบ :