งานวิจัย
 • ชื่อหนังสือ : วิกฤตการณ์ทางการเมืองสมัยเคาะลีฟะฮฺอะลี อิบนุ อบีฎอลิบ เราะฏิยัลลอฮุอันฮุ
 • ภาษา : ไทย
 • ผู้เขียน : ฮามีดะห์ มาสาระกามา
 • ปีที่ตีพิมพ์ : 2547
 • เผยแพร่โดย : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • คำอธิบาย :

  Title: วิกฤตการณ์ทางการเมืองสมัยเคาะลีฟะฮฺอะลี อิบนุ อบีฎอลิบ เราะฏิยัลลอฮุอันฮุ
  Other Titles: The Political Crisis in the Reign of the Caliph Al ibn Ab Talib Radiya Allah Anh
  Keywords: อิสลามศึกษา;ศาสนาอิสลาม
  Description: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (อิสลามศึกษา))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2547
  URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3047

 • หมวดหมู่ : วิทยานิพนธ์
 • วันที่เพิ่ม : 21 มกราคม 2560 (Anon Mueankoo)
 • ไฟล์แนบ :