• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
งานวิจัย
ชื่อหนังสือ : วิกฤตการณ์ทางการเมืองสมัยเคาะลีฟะฮฺอะลี อิบนุ อบีฎอลิบ เราะฏิยัลลอฮุอันฮุ
ภาษา :
ไทย
ผู้เขียน :
ฮามีดะห์ มาสาระกามา
ปีที่พิมพ์ :
2547
เผยแพร่โดย :
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คำอธิบาย :

Title: วิกฤตการณ์ทางการเมืองสมัยเคาะลีฟะฮฺอะลี อิบนุ อบีฎอลิบ เราะฏิยัลลอฮุอันฮุ
Other Titles: The Political Crisis in the Reign of the Caliph Al ibn Ab Talib Radiya Allah Anh
Keywords: อิสลามศึกษา;ศาสนาอิสลาม
Description: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (อิสลามศึกษา))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2547
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/3047

หมวดหมู่ :
วิทยานิพนธ์
วันที่เพิ่ม :
21 มกราคม 2560
ไฟล์แนบ :