วิดีโอ
  • ชื่อวิดีโอ : วิถีแห่งอัลกุรอ่าน
  • ภาษา : ไทย
  • ผู้บรรยาย : อาจารย์อนัส แสงอารีย์
  • เผยแพร่โดย : โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร
  • คำอธิบาย :

    คุตบะฮฺอีดฟิฎรฺ ปีฮิจเราะฮฺศักราช 1435 ณ มัสยิดกลางสงขลา จังหวัดสงขลา

  • หมวดหมู่ : ทั่วไป
  • วันที่เพิ่ม : 31 กรกฎาคม 2557 (Admin)
  • วิดีโอแนบ :