• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
วิดีโอ
ชื่อวิดีโอ : ชัยคฺ ดร.อาลี สาเมาะ :: คุตบะฮฺวันศุกร์ 14-10-59
ภาษา :
มลายู, อาหรับ
ผู้บรรยาย :
ชัยคฺ ดร.อาลี สาเมาะ
เผยแพร่โดย :
ศูนย์บริหารจัดการข้อมูลอิสลามศึกษา (icenter)
หมวดหมู่ :
ทั่วไป
วันที่เพิ่ม :
17 ตุลาคม 2559
วิดีโอแนบ :